גיבורים וגיבורות

  

 מאת: יואל פסטינגר

 

יואל פסטינגר

 

זהות מול הזדהות

 מאכלים בגדים ותמרוקים,

 

מי מרגיז אותך?

סידן - המציל הלבן

עצמותי המתפוררות וצריכת החלב

מעשנות ותזונה נכונה בגיל ההתבגרות

 

 

 

זהות והזדהות, אני יודע זה מה זה נושא כבד ועוד באמצע הקיץ... אוף. ואיך בכלל אפשר להכניס נשים לתוך קלחת הזהויות ובקיץ? ומבלי שמץ של הכנה מהמוסד הממלכתי החינוכי הראשון שעברנו דרכו!..  ממש חוצפה וזה עוד ייגמר בהזיות!

 

שאלה: האם צריך להמציא גיבורות? תשובה: לא, בודאי שלא בעולם היהודי. בעולם היהודי היו גם היו מספר לא מעט של גיבורות במובן האמיתי והמלא של המילה גיבורות. אגב כך, יש גם יש מושג אשת חייל מוסג לגיבורות, למרות שאין מוסג איש חייל לגיבורים. בבקשה, בעולם היהודי, בכל האמור לחיילות הנשים מובילות. אלא שיש גם מקרים מפורטים, הן בתורה שבכתב והן בתורה שבעל פה, בהן האישה או הנשים מעוטרות בעטרי הגבורה העוז והמופת.

 

המדרש מספר, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצריים. היו אלה הנשים שעודדו את בעליהן המותשים והשבורים להחזיק עוד קצת מעמד עד לבוא הגאולה, תוך גילוי של מסירות נפש.

 

מדרש נוסף מספר על יהודית, יהודית אשר הרימה את המרד ביונים, המרד שהביא בסופו של דבר לסיום שלטונם. יהודית שהייתה כנראה יפיפייה מדהימה וכמו כן גם ביתו של הכהן הגדול. יהודית החליטה להתמסר למושל הרומי אשר חפץ בגופה וביופייה, למרות שמאישה במעמדה היה נידרש שתמסור את נפשה על קידוש השם ולא תעשה מעשה ניאוף זה. אלא שליהודית הייתה תוכנית משלה, היא השקתה את ההגמון היוני במשקאות חלב וכשהאחרון מט לישון רצחה אותו יהודית וכך החל המרד.

 

אסתר המלכה, הייתה זאת שהביאה את ההצלה והגאולה ליהודים מיד המן והעמלקים. זאת למרות שלאסתר הייתה ההזדמנות להתחמק מאחריות להסתיר את זהותה ולא להעמיד את עצמה מול אפשרות לסכן את חייה ולמסור את נפשה.

אם בגאולה אנו עוסקים, אזי גם רות המואביה, כנגד כל הסיכויים הצטרפה לנעמי ואף התגיירה. התוצאה, מימנה יצא דוד, המשיח לעתיד לבוא, ושושלת המלוכה.

הרשימה עוד ארוכה, נזכיר עוד מקרה אחד, כאשר שרה פוקדת על אברהם אבינו לגרש את הגר השפחה. אברהם פונה לקב"ה בשאילתה, והתשובה חדה וחלקה, נבואתה של שרה רבה משלך, עשה מה ששרה מצווה נקודה.

 

הנה הראינו שבמסורת היהודית, משחר עריסתה, לא רק שיש מקום של כבוד לאישה, אלא שברמת הגבורה ידה של האישה היא היד העליונה. אלא שזאת לא הכוונה וזה גם לא הנושא. שאלת המאמר: אם לא חסרות לנו גיבורות, אז לכל הרוחות, למה אנו מזדהים רק עם גיבורים ולא עם גיבורות?

 

אז כפי שאמרתי זאת שאלה של זהות והזדהות, לכן עבור כל אלה שהנושא כבד, עבורכם כאן מסתיים המאמר. עבור האחרים שבחרו בטעות להמשיך, ההמשך יהיה חד תקיף ולא תמיד נעים.

 

ראשית צריך להבין את מהות ההשקפה היהודית. באופן כללי חל איסור על הזדהות עם מישהו או משהו, למעט מקרים או מצבים מסוימים. כי, שנית צריך להבין שהמצווה המרכזית היא בגילוי הזהות העצמית של כל אחד ואחד כפרט ובנפרד, כי עבודת השם היא קודם כל עבודה אישית.

 

מהם אותם מצבים מסוימים שבהם מתאפשר לנו כן להזדהות עם משהו או מישהו? התשובה היא: כאשר ההזדהות מעצמת את ממדי האמונה והמסורת שבגרעין העצמי. הווה אומר, אני מזדהה עם הצדיק כי אני יכול לרכוש ולהפנים מנהגים נוספים מהמסורת והאמונה. לאומת זאת אסור לי לחקות את הצדיק או להיהפך לאוהד שוטה של אותו צדיק, אוהד המכונה חסיד שוטה, כאשר הדבר נעשה על חשבון גילוי הזהות העצמית האישיותית שלי. דבר החסיד השוטה חמור לא פחות, אם כי ניראה הרבה יותר טוב, מהתבטלותו העצמית של אוהד כדורגל שרוף על הטריבונה, כולל הלבוש השירים והקללות, לטובת קבוצתו האהובה.

 

נו אז מה הקשר? שימו לב לדקות הבאה: ישנם שני סוגי טיפוסים במסורת היהודית, כך גם לגבי נשים. בני לאה, המיצגים את ציר הזמן הרציף או במילים אחרות אלו שמשכו את העגלה ועשו את העבודה השחורה. בני רחל, הופיעו כניצוצות לרגע על ציר הזמן, עשו קבלת החלטה בודדת גנבו את ההצגה ולקחו את הקופה.

 

היה זה אליהו הנביא, מרדכי היהודי ואחרים מבני בנימין. אגב כך הנשים שמופיעות בדוגמאות שהבאתי או בכלל המופיעות במסורת היהודית הופיעו לרגע, הצילו את העם היהודי או לחילופין היו קשורות באיזהשהי צורה או דרך לגאולה ולאחר אותו הרגע נעלמו.

 

שוב, מה הבעיה, אז למה אי אפשר להזדהות עם גיבורה? הטענה שלי מאוד פשוטה: בכל המקרים שהבאתי ההזדהות היא לא עם האישה כי אם הזדהות עם הזמן או העת.

כן, שימו לב מה קרה בכל אותם המקרים. האישה הגיבורה הייתה האישיות היחידה שזיהתה את גודל השעה, מהות השעה, חשיבות השעה ובהתאמה את ייחודה האישי של אותה אישיות נשית באותה שעה ייחודית.

 

ההוכחה לעמדתי נעוצה בעובדה, שבדרך כלל אנו זוכרים את האירוע הווה אומר את המקרה והזמן יותר מאשר את גיבוריו. את נס פורים ואת נס חנוכה ואת יציאת מצרים וכן הלאה.

 

מכאן אפשר ללמוד שיש דרך שונה אך חשובה להבנת מהות הזהות העצמית. הזהות העצמית היא היכולת לחוש יותר ויותר את השינויים הפנימיים והחיצונים הפוקדים אותנו על ציר הזמן, וככול שהיכולת לחוש בשינוי ברמת צפיפות גדולה יותר על ציר הזמן, אנו מזהים את עצמנו ומכירים את הזהות העצמית שלנו טוב יותר.

 

מסכנה: כאשר אנו מזדהים עם אישה או עם האישה, אין אנו מזדהים עם דמות כל שהי כי אם מהות כל שהיא.

 

נכון, הרבה יותר קל להזדהות עם דמות, עם גיבור. זה הרבה יותר תינוקי זה גם הרבה יותר מקבע וכמובן מרחיק אותנו מצמיחה, וזה גם לא יהודי.

 

נביא מספר דוגמאות כדי להסיר את ההלם. השבת, היא מלכה ולא מלך, השבת היא מהות רוחנית רגשית.

ליל סדר, ההגדה, כל הדמויות גבריות, האירוע לידתו המחודשת של העם, הלידה המהות הנשית.

חג השבועות, חג מתן תורה, מהות שהאישה במרכזה, ליל הכלולות והנישואין בין העם לאלוהיו, שבמרכזה העם במהות האישה.

פורים, מה שהיה בכפייה בשבועות הווה אומר מתן תורה, התקבל ברצון בפורים, כאשר במרכז האירוע האישה הנסתרת אסתר המלכה, המהות אף כאן מעיין לידה מחודשת וגם מעיין נישואין מחודשים.

ראש חודש וקידוש לבנה, המהות לידה התחדשות, הלבנה האישה.

 

לסיכום. האישה היא מהות ולא דמות, הזהות העצמית אף היא מהות. מהות הזהות עצמית היא היכולת לחוש את השינויים על ציר הזמן כפי שהאישה יכולה ועדיפה על האיש בזאת המלכה. אגב כך חשוב לציין שלאישה שעון זמן עודף על הגבר, שעון ההתחדשות הנשי הטמון בגוף האישה, בדומה לשעון הלבנה, החודש הנשי הפנימי והחיצוני. 

 

לכן האיש המעולה ילמד להזדהות עם האישה והאישה המעולה תלמד להזדהות עם עצמה.

 

ההזדהות המותרת היא לשם גילוי הזהות העצמית, ההזדהות האסורה היא לשם פיתוח הדימוי העצמי, אכן לשם הזדהות זאת צריך גיבורים הרבה ומכל הסוגים.

לאומת זאת היכולת ללכוד את הזמן היא יכולת מתנת האישה, זאת מהות האישה. האישה קובעת את הזמנים והעיתים, האישה גם קובעת את ראשית ציר הזמן של כל אחד ואחד מאתנו, אגב זה קורה בעת הלידה. הנפילה והגרוש מגן העדן מאז ועד היום נישאר בידי האישה, זאת מהות הלידה.

 

יואל פסטינגר ייעוץ וגישור 0522927724  

 

__________________________

תגובות: כיתבי לנו                                 מעניין? שילחי לחברה

   
________________________________________________________