המנהלים "חכמים", המנהלות "שתלטניות"...

מאת: מערכת הדרך למעלה

 

 

עוד במדור עבודה:

לשחות עם כרישה

אנרגיה טובה בעבודה

משפחה או עבודה - קונפליקט

לכוון למטרה

איך נצמצם את פערי השכר בין גברים ונשים

מנהלת בעולם של גברים

זכויות העובדת בטיפולי הריון

האם את מנהיגה?

הורות כבית ספר לעסקים

האם את מנהלת רוחנית?

האם אוכל לחזור מחופשת הלידה?

כיצד נפרוץ את תקרת הזכוכית?

למה את נשארת בעבודה שלא מתגמלת?

 

 

 

 

כל מה שנחשב "גברי" בחברה נתפס כיוקרתי יותר וזוכה להערכה גבוהה הרבה יותר מכל מה שנחשב "נשי", כך עולה ממחקר של ד"ר אביגיל מור.

  

מחקר חדש בדק את מידת הערכה שלנו לגבי מה שנחשב "גברי" בחברה לעומת מה שנחשב "נשי". לשם כך בחן המחקר שני תחומים מייצגים: את ההתייחסות הרווחת בחברה לנשים וגברים בעמדות מנהל, ואת ההערכה הניתנת לתחומי מחקר ועניין הנתפשים כשייכים למין זה או אחר, בנסוף לכך בדק המחקר איך כל אלה משפיעים על הדימוי העצמי הן של הנשים והן של הגברים.

 

המחקר שנערך על-ידי ד"ר אביגיל מור, ראש המקבץ ללימודי נשים ומגדר במכללה האקדמית תל-חי בשיתוף עם סטודנטיות המקבץ,  כלל 220 משתתפים מגיל 18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בארץ.

 

לשם בדיקת המוקד הראשון של המחקר קיבלו המשתתפים שורה של תכונות אופי אותם הם התבקשו לשייך לגברים ולנשים בעמדות מנהל. ממצאי המחקר מראים כי גברים מנהלים קיבלו לרוב הערכה גבוהה וחיובית בעוד שהמנהלות קיבלו בדרך כלל הערכה נמוכה ושלילית.

 

81% ממשתתפי המחקר ציינו כי מנהיגות היא תכונה המאפיינת מנהלים לעומת 48% ששייכו תכונה זו למנהלות. 78% ציינו כי חוכמה היא תכונה המאפיינת מנהלים לעומת 45% שאמרו כי היא מאפיינת מנהלות. 94% טענו כי יוזמה מאפיינת מנהלים לעומת 56% שייחסו תכונה זו למנהלות. 90% ציינו שעוצמה מאפיינת מנהלים ו-51% שייכו אותה למנהלות. 81% אמרו כי מקצועיות מאפיינת מנהלים לעומת 65% ששייכו תכונה זו למנהלות.

 

ובאלו תכונות אופי המנהלות גברו על המנהלים ? ממצאי המחקר מראים כי 45% מהמשתתפים טענו  ששתלטנות מאפיינת מנהלות לעומת 25% שאמרו כי היא מאפיינת מנהלים. 35% אמרו כי המנהלות נתפסות כמאיימות לעומת 7% בלבד שסברו כי המנהלים מאיימים. 27% ציינו כי המנהלות מפחידות ו-4% בלבד טענו כי המנהלים מפחידים.

56% מהמשתתפים יחסו את התכונה מניפולטיביות למנהלות לעומת 23% ששייכו אותה למנהלים. 25% ציינו כי התכונה תככנות מאפיינת מנהלות לעומת 9% שאמרו כי היא מאפיינת מנהלים. 35% אמרו כי ערמומיות היא תכונה המאפיינת מנהלות ו-16% בלבד טענו כי היא מאפיינת מנהלים.

 

לדברי ד"ר אביגיל מור: "ממצאי המחקר מראים כי החברה נותנת הערכה הרבה יותר גבוהה למנהלים בהשוואה למנהלות ולמעשה מייחסת תכונות חיוביות יותר למנהלים ושליליות יותר למנהלות, עד כדי כך, שאפילו תכונות הנחשבות נשיות כמו אדיבות ומסירות, כשהן מובאות בקונטקסט הזה, מיוחסות למנהלים יותר מאשר למנהלות. הממצאים משקפים את הציפיות והתפיסות הנבדלות שיש לנו לגבי שני המינים, כאשר אותה התנהגות מתפרשת אחרת בהתאם למין. לדוגמא: כאשר מנהל נותן הוראות הוא נתפס כמנהיג סמכותי ויעיל בעוד שמנהלת  הנותנת הוראות נתפסת כאגרסיבית, מאיימת ותוקפנית".

 

עוד בדק המחקר את ההערכה החברתית המוענקת לתחומי עניין וחקר הנחשבים באופן סטריאוטיפי לגבריים לעומת כאלה הנחשבים לנשיים. בפני משתתפי המחקר הוצגו מספר פרויקטים מחקריים הנחקרים כביכול באוניברסיטה מסויימת והם התבקשו למיין אילו מהם מבוצעים ע"י חוקר  ואילו ע"י חוקרת, ולאחר מכן לדרג את מידת חשיבותם.

 

   הגיבי על הכתבה                                          מעניין? שילחי לחברה

__________________________________________