:
-

:

-",,
,,,
,.
-
.,
.

,
.-

.,-
,,
..
)
),(
(?,
-,)

-.,?
after-taste

.(-,

,
-,
.
?-
.,
.
.,
.,

,
.12
-,.
,,
,.-
....

.,
(),
)
.(-
-
..
?-

.--

,,,,.
,,,,,
,,'
,,,
.
.
,,,
.,,,

..',
.,3
-
.

.-,...
,
.,
.

_____________________


:

'
hbh@zahav.net.il
;E-MAIL

,'

,6.3.03

.""

,
.

,

,/,
,
.

,
.,,

.

,

"

_________________
:

.
,"

,.
."()
.
()

.""""
,
)
.(
.()
,

_________________