צבא של נשים לומדות תורה

מאת: לאה שקדיאל

המאמר פורסם ב"גדיש", שנתון לחינוך מבוגרים, מש' החינוך, כרך ט'.

עורכים: ד"ר פאול קירמאייר ועידו בסוק, משרד החינוך והתרבות 2004, עמ' 227-245.

 

 

עוד:

 

תשעה חודשים של טירוף חושים

הריון: אור שמחה ובריאות

עיסוי בהריון

עיסוי לאם ולילד

 

השפעת ביטוי רגשות על מחלת הסרטן

ממוגרפיה - חבל על הזמן?

 

השפעת התערבות פסיכולוגית על הפחתת הסיכון

 

תזונה וחיי המין

השמנה - מחלת המאה

ויטמין אי וצלקות

סידן - המציל הלבן

עצמותי המתפוררות וצריכת החלב

עד העצם - על אוטיאופרוזיס

סעודות היופי

תזונה ומתח

יופי חיצוני מתחיל בפנים

מי מחזק אותי? ויטמין בי12

מעשנות ותזונה נכונה בגיל ההתבגרות

תרומת הטיפול הפמיניסטי

 

מקורות

אדמנית, צ' (1977). בתוך הזרם ונגדו (עמ' 111-120). י' אשר (עורך). הקיבוץ הדתי. [רשימות מתוך עמודים בשנים 1951, 1960, 1962, 1972].

אחיטוב, י' (1999). צניעות בין אתוס למיתוס. בתוך נ' אילן (עורך), עין טובה, דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל, ספר היובל לטובה אילן (עמ' 224-263).

אלאור, ת' (תשנ"ט). בפסח הבא: נשים ואוריינות בציונות הדתית. עם עובד.

אלינסון, א"ג (תשמ"ו). שירות לאומי של בנות ישראל – מסגרת אזרחית או מסגרת מורה-חיילת? בתוך: מ' אישון (עורך), עיטורים: פרקי עיון והגות לכבוד ר' משה קרונה (עמ' 324-341). ירושלים.

בן-ארי, א' ולוי-שרייבר ע' (2001). בינוי גוף, בינוי אופי ובינוי אומה: המגדר והשירות הצבאי בישראל. בתוך: סטיוארט א' כהן, תרבות דמוקרטית, 4-5 (עמ' 99-130).   

ברקוביץ, נ' (1999). 'אשת חיל מי ימצא'? נשים ואזרחות בישראל. סוציולוגיה ישראלית ב (1): 277-317.

גור, ח' ומזלי, ר (2001). גבר ואישה, מלחמה ושלום. פנים, 17: 51-59.

גלוזמן, מיכאל (1997). הכמיהה להטרוסקסואליות: ציונות ומיניות ב'אלטנוילנד'. תאוריה וביקורת, 11: 145-162.

ג'רבי, א' (1996). המחיר הכפול: מעמד האשה בחברה הישראלית ושירות הנשים בצה"ל. רמות, אוניברסיטת תל אביב.

גרינוולד-קשאני, נ' (1994). עמדות של נשים דתיות-מודרניות בנוגע למעמד האישה בהלכה, והחיים עם פער פנימי בין נטייה לשוויוניות בתחום המקצועי לעומת נטייה לאי-שוויוניות בתחום הדתי. חיבור לקראת תואר שני, האוניברסיטה העברית.

הייזלטון, ל' (1978). צלע אדם – האשה בחברה הישראלית. הוצאת עידנים.

חקק, י' (2003). מאוהלה של תורה למאהל טירונים – מפגש בין מודלים תרבותיים. מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.

כהן, י' (תשל"ט). גיוס בנות ושרות לאומי – עיון בהלכה. הקיבוץ הדתי,  נאמני תורה ועבודה. [השלמות ותוספות יצאו בתשמ"ב].

כהן-אמיר, מ' (תשנ"ה). מעבר לבגרות של בנות דתיות בחברה מורכבת: תהליך הבחירה בשירות צבאי ולאומי בקרב בנות מן האורתודוקסיה המודרנית בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן.

כהנא, ב' (2002). מסע הנערה אל עצמה. בתוך שרה פרידלנד בן-ארזה (עורכת), בת מצווה (עמ' 15-26).  מת"ן.

מלמן, ב' (תשנ"ז). מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב: מגדר וארץ-ישראליות (1890-1920). ציון, סב/ג: 243-278.

פוגל-ביז'אוי, ס' (תשנ"ב). האמנם בדרך לשוויון? מאבקן של הנשים לזכות בחירה ביישוב היהודי בארץ ישראל, 1917-1926. מגמות, לד / 2: 262-284.

פלדמן, י' (2002). ללא חדר משלהן: מגדר ולאומיות ביצירתן של סופרות ישראליות (עמ' 101-120). הקיבוץ המאוחד. בעיקר פרק ד, "מי מפחד מאנדרוגניות? המגדר של וירג'יניה וולף", עמ' 101-120.

קולא, ט' (תשנ"ד), חגיגת בת-מצוה ולימוד גמרא לנשים כדפוסי חינוך ותרבות ייחודיים של הנערה בקיבוץ הדתי, עבודה לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן.

רוזנברג (פרידמן) ל' (תשס"ב). נשים ומגדר בציונות הדתית: ארגון, התיישבות ובטחון, 1918-1948. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן.

רוס, ת' (תשס"ג). 'המרד הקדוש' של האשה הדתית-לאומית כגשר בין הלכה ודמוקרטיה. בתוך אבי שגיא ודב שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית – היבטים רעיוניים, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, עמ' 447-455.

רפופורט, ת', פנסו, ע' וגארב, י (1995). 'זה דבר חשוב בארץ ישראל לתת לציבור': נערות ציוניות-דתיות תורמות ללאום. תאוריה וביקורת: 223-234.

שיאון, ל' (1997). דימויי גבריות אצל לוחמים: השירות בחטיבת חיל הרגלים כטקס מעבר מנערות לבגרות. הוצאת המרכז ע"ש שיין למחקרים במדעי החברה, האוניברסיטה העברית.

שחר, ר' וקמינר, א (2000). תכונות אנדרוגניות: הפער בין מידת הערכתן לבין מידת הפנמתן על ידי בנות שבע עשרה עד שמונה עשרה. בתוך ש' שלסקי (עורך), מיניות ומגדר בחינוך (עמ' 101-120). רמות, אוניברסיטת תל אביב.

Bem, S. L. (1986), “Androgyny and Gender Schema Theory: A Conceptual and Empirical Integration”, in Nebraska Symposium on Motivation, 1984: Psychology and Gender, T.B. Sonderreger ed., University of Nebraska Press, pp. 179-226.

Josselson, R. (1991), Finding Herself: Pathways to Identity Development in Women. Jossey-Bass.

Schwartz, H. (1988) Torah of the Menorah. In: The Dream Assembly: Tales of Rabbi Zalman Schachter-Shalomi, Collected and Retold (pp. 177-184). Amity House.

 בחזרה לראשית המאמר

_______________

מחקר זה הוצג לראשונה במסגרת הכנס מיליטריזם וחינוך, שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים, 30 במאי 2001. אני מודה לרחל קרן על הגהת הטיוטה של המאמר מבחינת סיפור המעשה עצמו. הניתוח המוצג כאן הוא על דעתי בלבד.

לאה שקדיאל היא אשת חינוך ופעילה חברתית. מלמדת במדרשה תורנית לבנות "באר" בירוחם, ובמכללת ספיר בשער הנגב.

 

 

ניתן להשיג את "גדיש ט'": 'ספר לכול', שיווק והפצה בע"מ,

רח' הבנאי 32 חולון 58856:

טל': 1-800-351-800        או: 03-5580111

 

מה דעתך?   

 

 

 

______________________________________________________