עילות גירושין נפוצות

  

מאת : עורכי דין אויזרוביץ טלי

 

 

עוד יעוץ משפטי:
תביעת אבהות

זכות האישה בניכסי הקריירה של בעלה

מי משלם על הוצאות ארוח?

מירוץ הסמכויות

אלימות במשפחה - איך להגן על עצמך

ידועים בציבור

מורה נבוכים להוצאות לפועל ולעיקולים

ערבות - לחשוב לפני שחותמים

תביעות קטנות

חוזים בתוך המשפחה

הסכמי ממון

בדיקת אבהות - מה גובר על מה?
הכתובה - קוים לדמותה
סוציאליזם בסוציאליות - חלוקת זכויות בין גרושים
קלטות לוהטות - כדאי או לא כדאי במשפט גירושין?
של מי אתה, ילד? על ילדי הפרייה

 מלאכותית
משמורת משותפת - חרב פיפיות?
מעמד אשת עסקים מתגרשת 

בחלוקת  רכוש
בעל אלים - מה עושים

 סיפורה של סמדר

הכתבות בנושאי עבודה:

הגבלת העיסוק? לא תמיד חוקית!

 

זכויות של נשים בהריון

זכויות החד-הוריות

זכויותיך בעבודה - חגים וחופשות

זכויות של נשים הרות

מילון לגרושה המתחילה

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

גירושין נעשים בארץ על פי דין תורה. הבעל מוסר לאשה את גט הפיטורין והאשה מקבלת אותו. מרגע שהאשה מקבלת את הגט לידיה היא חדלה מלהיות אשת איש והינה פנויה.
בדרך כלל הגירושין נעשים על פי הסכם בו נקבעים כל התנאים לרבות: מזונות אשה, מזונות ילדים, חלוקת רכוש, וכיוצ"ב.
יחד עם זאת כאשר אין בני הזוג יכולים להסכים על התנאים הכספיים והממוניים ולא עולה בידם להגיע להסכם כולל רשאי כל אחד מבני הזוג לפנות לבית הדין הרבני ולבקש לכפות על הצד השני את הגירושין.

 

עילות לגירוש אישה

נימוקים אובייקטיביים הינם טענות בדבר מומים באשה והכוונה היא למומים גופניים המונעים ממנה חיי אישות או עקרות. נימוקים נפוצים יותר במקרי גירושין, נובעים מהתנהגות האשה. עיקר הנימוקים הנובעים ממעשי האשה הם:
עוברת על דת משה – המדובר באשה המכשילה את בעלה וגורמת לו מתוך כוונה לעבור על איסורי הדת כמו אשה מאכילה את בעלה מאכלים לא כשרים בלא ידיעתו. בעל שלא שומר כשרות לא יוכל לעשות שימוש בעילה זו.
עוברת על דת יהודית – האשה עוברת על מנהגי הצניעות ונוהגת בפריצות, מקללת מעליבה או מכה את הבעל. החיוב בגירושין בגין עילה זו ייעשה רק כאשר מדובר בהתנהגות מתוך כוונה רעה, ואין בכך עילה מספיקה אם מדובר במעשים בודדים או במעשים שיש בידה ליתן להם צידוק.
אם הבעל סלח לאשה וחי עמה חיי אישות למרות התנהגותה - אין הוא יכול לעשות שימוש בעילה זו כדי לגרש אותה בעל כורחה.
מעשי כיעור – האשה עושה מעשים שיש בהם כדי להצדיק את החשד שהיא זנתה תחת בעלה אף אם אין עדים לזנות ממש. המדובר במעשים שלפי נסיבות עשייתם מצביעים על מעשה זנות שנעשה על ידי האשה. גם אם מעשי הכיעור הוכחו כדין זכאי הבעל לגרש את האשה אך אין הוא מחוייב לגרשה.

זנתה תחת בעלה –אשה קיימה יחסי אישות עם אחר מרצונה. במקרה זה אסור לבעל להמשיך ולחיות עם אשתו והוא מחוייב לגרשה. האישה "אסורה על בעלה ועל בועלה" והיא מפסידה בהליך גירושין את כתובתה ואף אינה זכאית למזונות מבעלה.


עילות לגירוש גבר

גבר אלים מאד ואם התעלל בה פיסית, במקרים קיצוניים של אלימות גופנית יכפה בית הדין על גבר לתת לאשה את הגט בניגוד לרצונו.

אחד החיובים העיקריים של גבר הוא עונתה של אשתו, כלומר חובתו לקיים עמה חיי אישות בתדירות מסויימת. בעל המסרב לקיים יחסי אישות ושאין לו כל מניעה לעשות כן מחמת מחלה ייחשב בעל מורד.
גירושין צריכים להיות מבוצעים מרצון ובהסכמה, אחרת מדובר ב "גט מעושה", גט שאינו כשר כי הבעל נתן אותו בניגוד לרצונו. במידה ומופעל לחץ על הבעל לשלם כסף לאשה, תשלום שיהיה פטור ממנו אם יתגרש - זוהי כפייה שעלולה לגרום לגט להיות מעושה, ואזי תוקפו של הגט מוטל בספק.
עילות נוספות: מחלות מסוכנות ומדבקות של הבעל המונעות ממנו לקיים יחסי אישות עמה, או מחמת מומים הגורמים לה גועל ממנו. יש הבדל בין מקרה בו האשה ידעה על המומים לפני הנישואין לבין מקרה בו הנישואין בוצעו ללא ידיעתה על המום.
גם בעל עקר הינה טענה העשויה לזכות אותה בגט מהבעל, אולם יש צורך להוכיח כי אין הבעל מסוגל פיסית לעבר אותה ואז רק בחלוף עשר שנים תוכל לדרוש את גיטה.

 

עורכי דין אויזרוביץ טלי

www.divorce-online.co.il

 

 מה דעתך?תגובות: כיתבי למערכת האתר           מעניין? שילחי לחברה

   

________________________________________