תביעות קטנות - כל מה שחשוב לדעת

  

 מאת: עו"ד אבישי אוסטרייכר

 

 

 

עוד יעוץ משפטי:
חוזים בתוך המשפחה

הסכמי ממון

בדיקת אבהות - מה גובר על מה?
הכתובה - קוים לדמותה
סוציאליזם בסוציאליות - חלוקת זכויות בין גרושים
קלטות לוהטות - כדאי או לא כדאי במשפט גירושין?
של מי אתה, ילד? על ילדי הפרייה

 מלאכותית
משמורת משותפת - חרב פיפיות?
מעמד אשת עסקים מתגרשת 

בחלוקת  רכוש
בעל אלים - מה עושים

 סיפורה של סמדר

הכתבות בנושאי עבודה:

הגבלת העיסוק? לא תמיד חוקית!

 

איך מגישים תביעה כזו? באיזה בית-משפט? עד איזה סכום מותר  לתבוע? לפניכם המדריך המלא לתביעות קטנות. לגזור ולשמור!

        בית המשפט לתביעות קטנות נמצא ליד כל בית משפט שלום בארץ. הוא הוקם כדי להקל על הציבור להגיש תביעות כספיות בסכומים קטנים בדרך פשוטה, ללא עיכובים מנהליים, ובדיון קצר ומהיר. ייחודו של בית משפט זה, הוא בכך שהתובע והנתבע בדרך כלל מייצגים את עצמם ללא עו"ד, למעט גופים שונים, כמו: המועצה הישראלית לצרכנות ו/או כל גוף ו/או גורם שאושר כדין ו/או על ידי ביהמ"ש. יצויין כי חברה בע"מ אינה יכולה לתבוע בבית-משפט זה, אבל היא בהחלט יכולה להיתבע.

מה תובעים בתביעות קטנות?

       בית-משפט זה עוסק בתביעות כספיות, החלפה ו/או תיקון של מוצר ו/או ביטול עסקה. הוא לא דן בנושאים אחרים שהסמכות נתונה לבתי-משפט אחרים על פי הדין, כמו: תביעות הקשורות ביחסי עובד-מעביד, שבהם ידון בית הדין האזורי לעבודה, ענייני משפחה, תעבורה, פלילים וכו'.

איך מגישים את התביעה?

      הסכום המקסימאלי אותו ניתן לתבוע בתביעות קטנות הוא 17,800₪ (סכום זה מתעדכן מדי פעם).   את התביעה מגיש

התובע לבית-משפט שבאזור שיפוטו נמצא אחד מאלה:  מקום מגוריו של הנתבע,  מקום עסקו של הנתבע, המקום שבו בוצעה העסקה או נחתם החוזה, המקום שבו הייתה העסקה אמורה להתבצע, המקום שבו אמור היה המצרך להימסר, מקום המעשה או המחדל שבגינו תובעים.

איזה מסמכים חשוב לצרף?

        כדי להתחיל בהליך, יש להגיש לבית המשפט כתב תביעה  ולצרף צילומים של המסמכים שעליהם מתבססת התביעה. חשוב לזכור, כי אין אפשרות לתבוע פעמיים בשל אותו עניין, לכן רצוי לכלול בכתב התביעה את כל הסכום שמתכוונים לתבוע, מכיוון שאם יתבע התובע רק חלק, יקשה עליו בהמשך לתבוע את היתרה.   כתב התביעה צריך לכלול גם פירוט של הנזקים הנטענים תוך תמיכתם, ככל האפשר. אם, למשל, נדרש פיצוי בשל הפסד שבוע עבודה, יש לצרף תלוש משכורת המעיד על שווי יום עבודה; אם נדרש החזר הוצאה, יש לצרף תיעוד ההוצאה, כמו קבלה, ולפרט במידת האפשר את המקרה שבגינו מוגשת התביעה.

       לסיכום, תביעה מפורטת מנומקת ומגובה במסמכים רלבנטיים בזמן הגשת כתב התביעה, מגדילה את הסיכויים לזכות. היא חוסכת צורך בהסברים מיותרים וחיפושים אחר מסמכים במעמד הדיון.

        לאחר מסירת כתב התביעה ותשלום האגרה למזכירות בית המשפט, יודיעו הפקידים לתובע את התאריך והשעה שבהם ייערך המשפט.

 ההגנה בבית משפט לתביעות קטנות:

        בית המשפט ישלח לנתבע העתק של כתב התביעה והזמנה לדין, בה הוא יתבקש להגיש כתב הגנה תוך 15 יום. כתב הגנה זה הוא התשובה שלו לתביעה. על הנתבע להגיש כתב הגנה ולהתייצב למשפט במועד שנקבע בהזמנה. אם לא הגיש הנתבע כתב הגנה במועד, ייתן בית-המשפט פסק-דין על סמך כתב התביעה בלבד. בית-המשפט רשאי להזמין את הנתבע לטעון את טענותיו ולהביא את ראיותיו, גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור.

       אדם שקיבל בדואר מבית המשפט כתב תביעה והזמנה לדין, חייב להכין כתב הגנה ולהגישו לבית המשפט תוך 15 יום.

הליכי המשפט

       בית-משפט לתביעות קטנות אינו קשור להליכים  הנהוגים בבית-משפט אחר, ויפעל בדרך הנראית לו יעילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

        נתבע שאינו מגיש כתב הגנה או אינו מתייצב למשפט, יפסיד ופסק הדין נגדו יינתן בהעדרו. הנתבע רשאי להגיש תביעה שכנגד, כלומר לתבוע את התובע, אם יש לו סיבה לכך. גם סכום תביעה שכנגד מוגבל לסכום המקסימאלי העומד כיום על סך 17,800ש"ח. תביעה שכנגד מגישים על ידי מילוי כתב תביעה הנקרא "כתב תביעה שכנגד". בית המשפט יודיע במקרה כזה לתובע, שהפך לנתבע שכנגד, שעליו להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים.

       המשפט מתנהל לפני שופט בצורה לא פורמאלית. ההליך פשוט ומהיר, ובד"כ מסיימים אותו בדיון אחד. אפשרות אחרת:

אם שני הצדדים מסכימים, רשאי השופט לדון בתביעה כבורר, או להעביר את הדיון לבורר אחר המסכים לדון בתביעה. במקרה זה, הבורר לא יקבל שכר מהצדדים.    

       קיים  הבדל בין ניהול משפט על ידי שופט לבין בוררות: על פסק דין של שופט אפשר לערער, לאחר שמבקשים רשות לכך מבית המשפט. לא ניתן לערער על פסק בורר, אלא רק לבטלו בתנאים מאוד מחמירים.

       השופט רשאי לתת פסק דין כבר בתום הדיון. במקרים מסוימים, הוא רשאי לדחות את מתן פסק הדין למועד מאוחר יותר, לא יאוחר משבעה ימים מתום הדיון.

       במקרה ששני הצדדים לא מופיעים – התביעה תימחק. כשהתביעה נמחקת – אפשר להגיש אותה  מחדש.

         אם התובע מופיע, אך הנתבע לא – ייתן בית המשפט פסק דין על סמך כתב התביעה. אם הנתבע מופיע, אך התובע לא  – התביעה תידחה. כשהתביעה נדחית – לא ניתן להגיש תביעה מחדש.

ערעור על פסק דין בתביעות קטנות:

       כדי להגיש ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות, צריך לקבל רשות לכך מבית המשפט המחוזי. את בקשת הרשות לערער יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין. חשוב לדעת: פסקי הדין בבית המשפט לתביעות קטנות, נועדו לסיים הליכים באופן סופי ומהר, לכן הערעור על פסק הדין הוא ברשות ולא בזכות, כפי שנהוג בבתי המשפט הרגילים. במרבית המקרים, לא כדאי לערער, מכיוון שמרבית הערעורים נדחים. כמובן שכל מקרה לגופו, לכן מומלץ,  במקרה זה, להתייעץ  עם עורך דין.

פסק הדין

       פסק הדין בבית המשפט לתביעות קטנות יהיה מנומק בצורה תמציתית. החלטה שניתנה שלא בפני תובע או נתבע, ניתנת לביטול תוך 7 ימים מיום שהומצאה. ההחלטה כפופה לשיקולי ביהמ"ש. זה רשאי לקבוע הוצאות בגין ביטול ההחלטה.

קיבלתם פסק דין – מה הלאה?

       כדי להקל על מימוש פסק הדין, יש להקפיד לצרף לכתב התביעה  את מספר הזהות המלא והמדויק של הנתבע, או מספר ח.פ. (מס' החברה הרשום ברשם החברות), אם הנתבעת היא חברה.

         נתבע שקיבל פסק דין לחובתו, חייב לשלם לתובע את הסכום שנפסק בפרק הזמן שנקבע בפסק הדין. אם לא יעשה כן, התובע יהיה רשאי לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולנקוט בהליכים מבצעיים לגביית החוב, כגון עיקולים, צו עיכוב יציאה מהארץ, פקודת מאסר ועוד.

        קבלת פסק דין לטובת התובע  ומימוש אותו פסק דין הם שני שלבים שונים המתבצעים בערכאות משפטיות שונות.  מערכת המשפט של בית הדין לתביעות קטנות מקפידה פחות על פרוצדורה, היא פונה לציבור הרחב. לעומתה,  ההוצאה לפועל פועלת לפי כללים פרוצדוראליים נוקשים יותר.

מימוש פסק הדין (איך אני רואה כסף?)

         בהכנת כתב תביעה (או הגנה) לבית-דין לתביעות קטנות לא חייבים להסתייע בעורך-דין (כמובן שאפשר, אם רוצים).

לעומת זאת, למימוש פסק הדין בהוצאה לפועל, זה מומלץ, כדי להגביר את סיכויי התובע לגבות  מהנתבע את הכסף המגיע לו. נתבעים רבים מתחמקים בתרגילים ותחבולות מלשלם את חובם. אנחנו נתקלים במקרים רבים, בהם אנשים שניתן לטובתם פסק דין מנסים לגבותו בעצמם ומבזבזים זמן יקר. הניסיון  מוכיח לנו, פעם אחר פעם, שמי שרוצה לשלם משלם מיד ומי שאומר " מחר אני אצלך עם צ'ק" לא מתכוון לשלם.

עם קבלת פסק הדין, חשוב לפעול מיד לגביית החוב מהנתבע, מכיוון שהוא עלול להיעלם או להבריח את נכסיו.

 

 הכותב הוא עו"ד המנהל משרד עורכי-דין

בתל-אביב.שאלות לעו"ד אבישי אוסטרייכר,

 ניתן להפנות לפקס' 03-5664433, או בדוא"ל:

Avishai8@netvision.net.il     

 

 מה דעתך?תגובות: כיתבי למערכת האתר   מעניין? שילחי לחברה

 
תגובה:

כן ירבו כתבות כאלו

עזרה תמיד מתקבלת בברכה
שמעון אברג'יל
________________
שלום
למה דואגים רק לצרכן המסכן? יש גם חברה קטנה ומסכנה עם 2 עובדים שלקוח רימה אותה בהרבה כסף
איך היא יכולה לגשת גם לתביעות קטנות, כדי לסיים את פרשת ההונאה עלידי הלקוח שלה בהקדם האפשרי ללא הוצאות גדולות וללא שחבת של בתי משפט
האם יש איזה פריצה בחוק של חברה
 
אשמח לקבל תשובה
בברכה
סילביה

 

________________________________________