עוד:

מהפיכה במיטה

נשים בשינוי

נשים מתבוננות בעצמן

מקדש מעט

 

ועוד:

המסע המקודש לעצמי

הארה

קלפי הטארות

פניני השראה

תרומת הטיפול הפמיניסטי

חתולה על גג פח לוהט

פרפרים

כבוד עצמי

 

סליחה, הכתבה הוסרה.

   
________________________________________________