שוות בשביל עבודה, אבל לא בשביל להשפיע...

מאת:  מערכת "הדרך למעלה"

 

תנועת המושבים תפעל נגד הנורמה של אי מתן זכות הצבעה לנשים במספר מצומצם של מושבים

עוד ב"הדרך למעלה:

רשימות עם רוב נשי לבחירות לרשויות

איך להגיע לתקשורת

פוליטיקה של שכול

תרומת הטיפול הפמיניסטי

 

מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד, אמר שתנועת המושבים דוחה מכל וכל את הנורמה הקיימת במספר מצומצם של מושבים של אי מתן זכות הצבעה שווה לנשים לועד המושב. לדבריו, זהו שריד אנכרוניסטי שאינו מתאים למאה ה-21 וצריך לעבור מהעולם.

 

יצוין שגם במושבים בהם אין לנשים זכות הצבעה אוטומטית, עומדת בפניהן האפשרות לפנות לרשם האגודות השיתופיות ולקבל ממנו זכות הצבעה.

 

בן דוד אמר שתנועת המושבים תפעל בכלים העומדים לרשותה לשינוי לשינוי הכללים והתקנות שמהם נגזרת אפליית הנשים במספר מושבים. גם אם בפועל נשים המעונינות בכך יכולות כבר היום לפנות לרשם האגודות השיתופיות ולקבל ממנו זכות הצבעה, צריך להפסיק את התהליך, שיש בו העמדת האישה בעמדה נחותה כלפי הגבר.

 

מזכ"ל תנועת המושבים הודיע שיביא בפני ועידת תנועת המושבים החלטה הקוראת להענקת זכות הצבעה שווה לנשים בכל המושבים. למרות שלתנועת המושבים אין מעמד פורמלי בנושא זה הרי שיש חשיבות רבה להחלטה הצהרתית. לאחר קבלת ההחלטה תפעל התנועה בכלים המשפטיים העומדים לרשותה לתיקון המצב החוקי באותם מושבים.

 

ועידת תנועת המושבים תערך ב-31 במרץ 2004 בבית ברל, בהשתתפות נציגי מושבים מכל הארץ. הועידה המושבים תעסוק בנושאים רבים נוספים הנוגעים לגיבוש אופיו החדש של המושב, לאור השינויים הרבים שחלו בעבודה החקלאית ובאופיו השיתופי של המושב. הועידה תדון בהצעות החלטה בנושאי חקלאות, הסדרת התעסוקות החלופיות במושבים, קרקעות ומערכת היחסים בין החברים הותיקים באגודה השיתופית לבין התושבים החדשים בהרחבות.

 

הגיבי על הכתבה 

 

בואי לדבר על זה בפורום פמיניזם ושיוויון

_____________________________________________