כמעט 90% מהנשים העובדות מתנגדות

להעלאת גיל הפרישה לנשים ל- 67!

מאת: תנועת נעמ"ת 

למעלה מ- 75% מהנשים העובדות סבורות שהעלאת גיל הפרישה לנשים ל- 67  תגרום לפיטורי נשים הרבה

לפני הגיען לגיל הפרישה. תנועת נעמת קוראת לכנסת שלא לתמוך בהצעת הממשלה

להעלות את גיל הפרישה לנשים עד שיובטח כי הנשים לא ייפגעו.

דצמבר 2003

 

עוד ב"הדרך למעלה:

רשימות עם רוב נשי לבחירות לרשויות

פוליטיקה של שכול

תרומת הטיפול הפמיניסטי

 41.2%  מן הנשים העובדות יצביעו נגד הממשלה אם יועלה גיל הפרישה לנשים באופן חד-צדדי. נתונים אלו עולים מסקר שנערך בשבוע שעבר (דצמבר 2003) עבור נעמת ע"י מכון שווקים פנורמה בהנהלת יוסי ודנה.

 

בסקר שנערך בקרב 250 נשים עובדות בגילאים 35 עד 59 נבדקו עמדותיהן, העדפותיהן וחששותיהן של נשים בנושא גיל הפרישה בעקבות כוונת הממשלה להעלות את גיל הפרישה לגברים ונשים ל- 67.

 

יו"ר נעמת הציגה את הסקר שיזמה נעמת  במסגרת דיון שהתקיים לבקשת הארגון בוועדה למעמד האישה בכנסת. יו"ר נעמת  הזהירה כי העלאת גיל הפרישה לנשים בצורה כה דרסטית עלולה  להותיר אלפים רבים של נשים ללא עבודה מחד וללא הכנסה שאפשר להתקיים ממנה מאידך.

 

נציין כי היום גיל הפרישה לנשים הוא גמיש; נשים יכולות לפרוש בגיל 60 עד 65 לפי בחירתן.

 

נמסר כי נעמת פנתה אל ראש הממשלה,  אל חברי הכנסת ואל הממונה על שוק ההון בתביעה כי יימנעו מהעלאת גיל הפרישה לנשים כל עוד לא נבנו מנגנונים להבטחת תעסוקה לנשים בגילאים המבוגרים, וכל עוד לא נמצאה דרך לאכוף את החוקים המחייבים השוואת מעמדן של עובדות למעמדם של עובדים בשוק בעבודה.

 

יו"ר נעמת אמרה כי נתוני הסקר מצביעים על דאגה וחשש בקרב הנשים כי העלאת גיל הפרישה תפגע בהן עד מאד. לדבריה היא אינה מופתעת מן התוצאות שכן פניות רבות של נשים הצטברו על שולחנה מאז היוודע דבר הכוונה להעלות את גיל הפרישה.

 

להלן כמה מממצאי הסקר:

 

·  68.4% מן הנשים סבורות כי אין לשנות את גיל הפרישה אלא להשאירו כפי שהוא.

רק 3.6% היו רוצות לדחות את גיל הפרישה ואילו 24.8% אף היו מעוניינות להקדים ולפרוש.

·   לשאלה באיזה גיל היית רוצה לפרוש השיבו 34.9% שהיו רוצות לפרוש בגיל 60 ו- 33.2% היו רוצות לפרוש בגיל 50 עד 59.

רק 6.4% מן הנשים היו רוצות לפרוש אחרי גיל 65.

 ·   כאמור,  רוב גורף של 86% מהנשים מתנגדות להעלאת גיל הפרישה לנשים ל- 67 ולביטול חופש הבחירה.

רק 10%  תומכות בהצעה זו.

 ·  69% מהנשים סבורות שהעלאת גיל הפרישה תפגע בהן במידה זו או אחרת.

רק 6% סבורות ששינוי זה ישפר את מצבן הכלכלי.

 ·    כמעט 60% מהנשים סבורות שמעסיקים נוטים לפטר נשים לפני הגיען לגיל 60 כדי להכניס במקומן עובדות צעירות.

 · 75.2% מהנשים סבורות כי אם יועלה גיל הפרישה לנשים מעסיקים יפטרו נשים הרבה לפני גיל 67 כדי לקלוט עובדות צעירות במקומן.

רק 10.8% מהנשים סבורות שאין סכנה שזה יקרה.

 ·   63.6% מהנשים סבורות שנשים כמותן בעיקר יפסידו מהעלאת גיל הפרישה.

רק 10% סבורות שירוויחו מכך ואילו 16% סבורות שלא יפסידו ולא ירוויחו  מכך.

·  72.8% מהנשים סבורות שלאישה כמותן סיכויים נמוכים עד כדי חוסר סיכוי למצוא עבודה חדשה בגיל 50!

 · ומה בגיל 60? – 92.8% מהנשים סבורות שבגיל 60 אין לנשים כמותן כל סיכוי  או סיכוי נמוך למצוא עבודה חדשה.

 ·בנוגע אליהן עצמן נשים כבר היו פחות סקפטיות…. רק 35.2% סברו שהמעסיק שלהן לא ירצה להעסיק אותן עד גיל 67, ואילו 39.6% סברו שהמעסיק שלהן ישמח להעסיק אותן עד גיל 67.

 

· יחד עם זאת רוב הנשים בכל זאת חוששות מהעלאת גיל הפרישה. 62.4% מהן מאד חוששות או די חוששות מן השינויים.

 

 לשאלה אחרונה בסקר שעסקה במידת ההשפעה של העלאת גיל הפרישה על דפוסי הצבעתן השיבו 41.2% מהנשאלות כי העלאת גיל הפרישה באופן חד-צדדי תגרום להן להצביע נגד הממשלה בבחירות הבאות.

 

יו"ר נעמת הביעה תקוה כי הממשלה תתעשת ותחזור בה מן הרעיון להעלות את גיל הפרישה לנשים בצורה כה דרסטית ומהירה ללא פרופורציה למידת הפגיעה בגברים – שהיא קטנה בהרבה -  ומבלי לערוך את ההכנות הנדרשות של שוק העבודה כפי שהדבר מתחייב וכפי שהמליצה וועדת השופטת נתניהו אשר בחנה את הסוגיה לעומק.

ללא הכנות אלו, תיוותרנה נשים רבות מחוץ למעגל העבודה הרבה לפני גיל 67, כשהן מחוסרות מקור הכנסה כליל, או כשהן חיות מפנסיה מקוצצת שאינה מאפשרת קיום בכבוד.

 

נעמת שואלת: האם באמת מצפה שר האוצר שעובדת כפיים או מטפלת במעון יום תישא על כתפיה הצרות והשחוקות את בעיות הגרעון האקטוארי של הקרנות?

 

הערת המערכת: עם סגירת הגליון (24.12.03) התפרסם באמצעי התקשורת כי משרד האוצר החליט שגיל הפרישה יועמד על 60-64 (ר' כתבה) 

הגיבי על הכתבה 

 

 

תגובה:

מי רוצה אותנו בעבודה אחרי גיל 40  אז 67?

יום טוב

ורדה ליבמן

צוות מידע

 

תגובה:

אבל מי שואל אותנו בכלל?

האם מתחשבים בנו בכלל כנשים ?
האם באוצר מאמינים שנשים תישארנה עד גיל 67 במקום העבודה?
האם באוצר באמת מאמינים כי זה יתן פתרון טוב יותר לצעירים המחפשים עבודה?
האם לסקרים של נעמ"ת יש שיניים?
הרי נעמ"ת היא הענף הראשי של ההסתדרות, האם ההסתדרות עשתה משהו עבורנו הנשים החברות והלא חברות בהסתדרות?
התשובה לכל השאלות הנ"ל היא אחת :  לא , לא ועוד פעם לא.
חשיבותו של הסקר הוא בעצם ביצועו בלבד.
ארגון בלי שיניים ממש אינו מועיל לנשים אלא רק מזיק .
נשמח לראות את נעמת עושה משהו ממשי מעבר לעריכת סקרים, אלא באמת מקדמת את האינטרסים של כל אישה עובדת בישראל
אז ורק אז נוכל כולנו לאמר לנעמ"ת ....אמן.

בקי

תגובה:

אין שום סיבה בעולם שנשים תקבלנה פנסיה 9 שנים בממוצע יותר מגברים (4 שנים של תוחלת חיים ארוכה יותר ועוד 5 שנים של הקדמת פרישה) תמורת אותו תשלום לקרן הפנסיה. 
כשם שפרמיות ביטוח החיים לנשים נמוכות מאלו של גברים, כך על תשלומיהן לקרן הפנסיה להיות גבוהים יותר, או, לחילופין, הפנסיה נמוכה יותר.
 א.

 

בואי לדבר על זה בפורום פמיניזם ושיוויון

______________________________________________________