שדולת הנשים בישראל מאשימה את שר החוץ באפליית נשים במינויים

הגישה הבוקר עתירה לבג"ץ בדרישה לעצור מינוי שישה בכירים בדרג המדיני של משרד החוץ

 

דימוי הגוף ואורח חיים

הפולמוס על מילת נשים במצריים

קריאה לביטול הפליית נשים במדינות האיסלאם

נשים בקוראן

נשים באיסלאם

הקרב על הרעלה

עוד ב"הדרך למעלה:

 ארכיון מאמרים

  בריאות

 כל הטיפים

  סגנון חיים

  יעוץ

  כיתבי לנו

יום ראשון 13.6.2004 – שדולת הנשים בישראל הגישה הבוקר עתירה לבג"ץ באמצעות מנהלת המחלקה המשפטית עו"ד ציונה קניג יאיר ועו"ד הלית כהן, נגד שר החוץ סילבן שלום, בדרישה להקפיא מיידית את כל תהליך המינויים במשרד החוץ, ולבטל את מנויים של שישה בכירים בדרג המדיני של משרד החוץ, עד להכרעת בג"ץ בעניין. שדולת הנשים בישראל מאשימה את שר החוץ באפליית נשים בניגוד לחוק בישיבת ועדת המינויים, אשר החליטה לפני כשבוע למנות שישה גברים לתפקידים בכירים בדרג המדיני של המשרד, בניהם ארבעה תפקידים פנימיים במשרד החוץ. השדולה מאשימה את ועדת המנויים ובראשה שר החוץ בהתעלמות מוחלטת ממועמדותן של עובדות משרד החוץ, שכישוריהן היו שווים ואף עלו על כישוריהם של חלק מהנבחרים לתפקידים. שדולת הנשים בישראל, באמצעות עו"ד הלית כהן, פנתה לשר החוץ סילבן שלום טרם כינוס הועדה בדרישה לנקוט באמצעים לייצוג הולם לנשים על פי חוק שווי זכויות האישה וחוק שירות המדינה, אך לא נענתה בתגובה כלשהי.

 

בועדת המנויים הוחלט על מינויים של עמוס נידאי לסמנכ"ל אגף אסיה, זאב בן אריה לראש נציגות ישראל במינסק, דניאל פנחסי לראש נציגות ישראל בדקאר, ג'קי אברהמי למנהל מחלקת ההדרכה במשרד החוץ, אלי לב למנהל המחלקה לתכנון מדיני, ויהודה יעקב למנהל המחלקה למניעת טרור. אחת המועמדות למשרת סמנכ"ל אסיה שירתה בתפקיד בכיר דומה לעמוס נידאי והיא אף בעלת ניסיון מדיני אותו צברה בתפקידה כשגרירת ישראל בפינלנד, ואילו נידאי שירת בתפקיד מנהלתי בלבד. למועמדת נוספת שניגשה לתפקיד זה כישורים מקצועיים העולים על אלה של נידאי, אך הוא ותיק ממנה במשרד החוץ. מועמדת נוספת שהתמודדה על משרת מנהל מחלקת ההדרכה, שירתה בתפקיד בכיר יותר במשרד החוץ וכן צברה ותק רב יותר מג'קי אברהמי שנבחר לתפקיד. בעתירתה מבקשת שדולת הנשים בישראל מבג"ץ לתת צו ביניים לביטול מיידי של ששת המינויים שנקבעו, משום שהליך בחירתם נעשה בניגוד לחוק, תוך אפליה בוטה. כמו כן מבקשת שדולת הנשים בישראל מבג"ץ לתת צו על תנאי לשר החוץ, המורה לו לנמק מדוע לא מונו נשים לאף אחד מששת התפקידים על אף העובדה שנשים ראויות ומתאימות הגישו את מועמדותן.

 

בעתירתה הדגיש עו"ד ציונה קניג יאיר ועו"ד הלית כהן כי על פי חוק שיווי זכויות האישה וחוק שירות המדינה, חלה על שר החוץ חובה אקטיבית לפעול למען ייצוג הולם של נשים בכל סוגי התפקידים והדרגים הציבוריים, ובכלל זה איתור נשים ראויות ושימוש בכלי של העדפה מתקנת במידה ומבין המועמדים הסופיים שימצאו כמתאימים ביותר תהיה אישה. השדולה מבקשת מבג"ץ להקפיא מיידית כל מינוי במשרד החוץ תוך הסתמכות על פסיקת בג"ץ בעתירה שהגישה השדולה נגד רשות הנמלים והרכבות (1994) שם דרשה השדולה לבטל את מינויים של שלושה דירקטורים במועצת רשות הנמלים והרכבות ובבתי הזיקוק לנפט, בשל היעדר ייצוג של נשים בדירקטוריונים של החברות האלה. בג"ץ הודיע על ביטול המינויים ובכך קבע את אחריותו של שר התחבורה לאכיפת החוק במשרד שעליו הוא מופקד. עוד נקבע אז בבג"ץ כי המבחן ליישום החובה בדבר ייצוג הולם הוא מבחן התוצאה, וכי אין די בכוונה טובה או בחיפוש פורמלי אחר מועמדות. שדולת הנשים בישראל טוענת עוד, כי שר החוץ בחר להסתיר במכוון את התנהלות המינויים, בכך שלא פירט את נימוקי ההחלטות בפרוטוקול הועדה. לאחר פרסום תוצאות הועדה פנתה עו"ד הלית כהן למשרד החוץ בבקשה לעיין בפרוטוקול הועדה, אך במשרד החוץ טענו כי ממילא אינו מכיל את נימוקי בחירת המועמדים או שיקולי בחירתם. בכך טוענת השדולה כי שר החוץ הפר את חובת ההנמקה, המאפשרת לגוף מבקר לבחון את ההחלטה, ולפיכך הליך המינוי הוא פסול  גם מבחינה ציבורית.

 

זוהי אינה הפעם הראשונה בה נוהגת ועדת המנויים ובראשה שר החוץ במסורת מינויים שאינה מתנהלת על פי החוק. בחודשים האחרונים מינתה ועדת המנויים של משרד החוץ שישה עשר מתוך שמונה עשר מינויים לנציגויות ישראל בעולם, ומתוכם שתי נשים בלבד. מנתונים שאספה שדולת הנשים בישראל עולה כי נשים מהוות 9.5% בלבד ממצבת ראשי הנציגויות הישראליות בעולם: 9 נשים מתוך 94 ראשי נציגויות. נתון נוסף מראה כי מתוך 22 עובדי משרד החוץ בדרגת שגריר, הדרגה הדיפלומטית הבכירה ביותר, מכהנת אישה אחת בלבד.

 

באוקטובר 2003 פרסמה נציבות שירות המדינה באמצעות עו"ד רבקה שקד, הממונה על קידום ושילוב נשים בשירות המדינה, דו"ח בנושא שילובן וקידומן של נשים בנציבות שירות המדינה. על פי הדו"ח אחוז הנשים הניגשות למכרזים פנימיים בנציבות שירות המדינה גבוה מאחוז הגברים (54% נשים מול 46% גברים) ואחוז הנשים הניגשות למכרזים חיצוניים דומה לאחוז הגברים (48% נשים מול 52% גברים). כמו כן עולה מנתוני הדו"ח כי  אחוז הנשים בדרגות המנהליות הנמוכות במשרד החוץ דומה לאחוזן במצבת העובדים,  מול  אחוז נמוך במיוחד (5% נשים בדרגת ציר ו 10% נשים בדרגת ציר יועץ) בדרגים הבכירים.

 

יו"ר שדולת הנשים בישראל רינה בר-טל: "שר החוץ הוא המייצג כלפי העולם את מדינת ישראל המתיימרת להיות מדינה דמוקרטית ושוויונית. התנהלות ועדת המינויים ובראשה השר מוכיחים שאין הדבר כך. בהיעדר ייצוג הולם ל- 51% מן האוכלוסייה (נשים) הם אינם מאפשרים את קידומה של האישה בחברה הישראלית. אדם בתפקידו שנבחר לייצג את החברה האזרחית, עליו להוכיח שנשים לוקחות חלק שווה בחברה, ובמקרה זה בצמרת התפקידים במשרד החוץ ההולמים את כישוריהן."

 

___________________________

שדולת הנשים בישראל

משרד: 03-6123990,      דוא"ל: pr@iwn.org.il

 

שילחי לחברה                                                      הגיבי על הכתבה 

תגובה:

אני שמחה שסוף סוף ננקטות פעולות מעשיות למניעת אפליית נשים במיגזר הציבורי, צריך להפעיל סנקציות אלו בכל המיכרזים ולתקן את העוול ההיסטורי שנגרם לנשים, ובכך לצמצם את הפער בין גברים לנשים במיוחד לאור העובדה שניגשו נשים ראויות ומקצועיות  וצריך לתת להם הזדמנות שווה ויפה שעה אחת קודם.

סימה.

 

 

___________________________________________