האם את אוהבת שינויים?

שאלון:  היחס לשינוי

 

מדד לשינוי מועדף:

הגדרת סגנונות ושינוי מועדפים:

משמרים (0-45)

תכליתיים (46-60)

חדשניים  (61-88)

 

מקבלים את המיבנה הקיים

 

חוקרים את המיבנה הקיים

 

קוראים תיגר על המיבנה הקיים

מעדיפים שינוי הדרגתי

מעדיפים שינוי פונקציונאלי

מעדיפים שינוי מהיר ונרחב

ממושמעים, מדויקים, שיטתיים, זהירים,

פותרים בעיות תוך שמירה על המצב הקיים,

מעדיפים פתרונות שכבר נבדקו והוכחו,

נהנים מדברים הניתנים לחיזוי,

משפרים יעילות תוך שימוש במקסימום המשכיות ויציבות,

עשויים לבלב את התהליך עם התוצאה.

תכליתיים, נעימים, גמישים,

פותרים בעיות בדרכים המדגישות תוצאות תכליתיות,

ממוקדים יותר בתוצאות מאשר במיבנה או באירגון,

משמשים כמתווכים (בין ה"משמרים" ל"חדשניים",

רואים את 2 הצדדים בויכוח,

חוקרים הנחות מקובלות כשנדרש,

נוקטים בשיטת "יותר מאמצע הדרך",

 

עשויים להיראות כ"לא ממושמעים", לא מאורגנים, מופשטים וספונטאניים, מאתגרים את המיבנה הקיים, מעדיפים שינוי מהיר ונרחב, נהנים מסיכונים, מתמקדים בתרומות אישיות, עשויים להיראות כהוזים במחשבתם, עשויים לא להעריך מדיניות ופרוצדורה מקובלות.

 

חזרה אל השאלון

__________________________________________