L.Ac:,.,
,.,,
,
.

,
.
,,,,
.
.,
,
7:7
14
,.

.
,21-28.
4935-42
..

14,.
,
.
21

,
.,.,,
,,-
,.
,,
,
,,
,.
,',,
.
,.
.
,


,.
,
.,

,,,,
.

.
.()

.

.

.
30-

?
??40


:""

.-.50

,
.


350
5000
,,-.
.


.


.

,'.
',

.


(YanHuSuo)
(ChuanXiong),
.


,.
.',,

.
,,
.',

.

.
.


,
..
,

.

*********************
.

,
.
___________________________________________