בית הנבחרות

מגזין נשים לפוליטיקה - גיליון מספר 4  יולי 3002


 3. נתונים ומחקר
 

תקציר מתוך דוח מרכז אדוה
מידע על שוויון - אמהות חד הוריות בישראל
- סבירסקי/קראוס/קונור-אטיאס/הרבסט
תקציר - ענבל גולדברג


בחינת רמת החיים של משפחות חד הוריות אינה יכולה להצטמצם לתחום השכר בלבד, אם משום הפרשי השכר הגבוהים בין נשים לגברים ואם משום שגם שוויון בשכר אין בו כדי לתת מענה מלא לשאלת העבודה שאינה בשכר (טיפול במשק הבית, בילדים ובקשישים). כיוון שכך, בחינה השוואתית של רמת החיים צריכה להביא בחשבון גם את הסיוע הניתן במסגרת רשת הביטחון הסוציאלי המדינתית. הממצאים המדווחים במחקרים השונים מעלים, כי יכולת הקיום של משפחות חד הוריות משופרת יותר בארצות שבהן יש רשת בטחון סוציאלי נדיבה, ומדיניות פעילה של סיוע וגיבוי לנשים עובדות. לעומת זאת, בארצות שבהן רשת הביטחון הסוציאלי נדיבה פחות והתמיכה באימהות עובדות מצומצמת, חלק ניכר מהאמהות החד הוריות נקלע לעוני. בשוודיה, שהיא הדוגמא הבולטת לקבוצת הארצות הראשונה, שיעור העוני בקרב אימהות חד הוריות עומד על 5%; לעומת זאת, בארצות הברית, שהיא הדוגמא הבולטת לקבוצת הארצות השניה, השיעור המקביל הוא
74%. הלקח העיקרי העולה מהשוואה זו הוא שעוני אינו גזירת גורל: מדיניות חברתית ראויה לשמה יכולה למנוע אותו.

המדיניות הציבורית בסוגיית המשפחות החד הוריות התגבשה בשני העשורים האחרונים, במקביל לגידול בשכיחותן של משפחות אלה. תקופה זו התאפיינה בלחצים כבדים להוריד את שכר העובדים והעובדות בישראל. כיוון שכך, אין זה מפליא שהתפשטות התופעה של משפחות חד הוריות לא לוותה במאמץ ציבורי לשפר את יכולת הקיום שלהן באמצעות שינוי מערכת השכר בישראל. במקום זאת, המאמצים לסייע למשפחות אלה התמקדו בניצול האפשרויות הגלומות ברשת הביטחון הסוציאלי. רשת ביטחון זו אכן העניקה בשנות ה
- 09 סיוע נדיב למשפחות החד הוריות, אלא שנדיבות זו החזיקה מעמד עשור אחד בלבד. תקציב המדינה לשנת 3002 כולל פגיעות חמורות בסיוע למשפחות חד הוריות, המאיימות לערער את יכולת הקיום שלהן.

כאמור, שנות ה- 08 וה- 09 היו תקופה של שחיקה בכוחם ובשכרם של רבים מן העובדים והעובדות השכירים בישראל. בתקופה זו נרשמה ירידה יחסית בשכרם של העובדים והעובדות בעיסוקים שאינם דורשים השכלה; פיצול גובר של שוק העבודה בין קבוצות שונות, מקומיות ולא מקומיות (ובהן עובדים פלסטיניים ומהגרי עבודה מרחבי העולם); ונסיגה בכוחה של ההסתדרות הכללית. אחת התוצאות של השחיקה במעמד העובדים/ות הייתה גידול באי השוויון בהכנסות, כאשר שני העשירונים העליונים מגדילים את חלקם בעוגת ההכנסות, בעוד שחלקם בעוגת ההכנסות של שבעת העשירונים הנמוכים קטן. חמורה במיוחד הייתה הנסיגה שנרשמה ביכולת הקיום של העובדים והעובדות בעלי השכר הנמוך: שיעור השכירים ששכרם מעבודה העמיד אותם בקו העוני או   מתחתיו גדל מ- 12%   ב- 9891 ל-  7.33%   ב- 0002.

הפגיעה באמהות החד הוריות בתקציב 3002

תקציב המדינה 3002 כולל שלוש פגיעות בסיוע הניתן לאמהות חד הוריות: קיצוץ בגובה קצבת הבטחת הנסה, קיצוץ בחלק השכר שאינו מובא בחשבון בעת חישוב הכנסת המשפחה, וביטול ההטבות הנילוות למקבלי הבטחת הכנסה - הנחות בארנונה, בדמי בריאות ובתחבורה ציבורית, ופטור מאגרת טלויזיה.

המוסד לביטוח לאומי חישב את משמעות הפגיעה בקצת הבטחת הכנסה עבור משפחה חד הורית עם 2 ילדים, המקבלת קצבה להבטחת הכנסה וקצבת ילדים, כדלהלן:

עבור אם חד הורית שאינה עובדת, סכום הקצבאות יקטן ב-
72%.

עבור אם ח הורית עובדת, המשתכרת מחצית משכר המינימום, סכום הקצבאות יקטן ב-
14%.

עבור אם חד הורית עובדת, המשתכרת שכר מינימום, סכום הקצבאות יקטן ב-
75%.

הפגיעות במקבלי קצבאות המוסד לביטוח לאומי בכלל, ובאמהות חד הוריות בפרט, הן בעלות השלכות חמורות במיוחד לנוכח העובדה שהן נעשו על רקע משבר כלכלי חריף, המלווה באינפלציה, שיעורי אבטלה גבוהים ושחיקה בשכר.יעידו על כך דברי המוסד לביטוח לאומי, ולפיהם דווקא כאשר רשת הביטחון הסוציאלי נחוצה יותר מתמיד "החליטה הממשלה על מפנה במדיניותה החברתית... [קיצוץ זה] אינו כורח המציאות הכלכלית של המשק הישראלי; קיצוץ בהיקף שכזה משקף, ללא ספק, שינוי בסדר העדיפויות של קובעי המדיניות..."


את הדוח המלא (32 עמודים) ניתן למצוא באתר האינטרנט של מרכז אדווה:
www.adva.org                  או לפנות למרכז אדווה בטלפון

 03-5608871,

דואר אלקטרוני advainfo@bezeqint.net

מומלץ לעיין בדוחות נוספים באתר - "שנה של פגיעות כלכליות בנשים", "מה לנשים ולתקציב המדינה" ודוחות נוספים בנושא.

 

המערכת:

חנה בית הלחמי

ענבל גולדברג

ד"ר מירה חניק

 

 
__________________________________________________